Dla wielu osób w podeszłym wieku najlepszym wyjściem jest spędzenie swoich dojrzałych lat życia w domu opieki, w których mogą liczyć na towarzystwo osób w podobnym wieku i całodobową opiekę. Wielu seniorów stara się o miejsce w DPS-ie, jednak dlaczego warto pomyśleć o skorzystaniu z oferty, jaką dają prywatne domy spokojnej starości?

Czas oczekiwania

Jedną z różnic in plus, która świadczy na korzyść prywatnych domów spokojnej starości, jest zdecydowanie krótszy czas oczekiwania na miejsce, który w zależności od stanu zdrowia osoby starszej i jego potrzeb może być sporą uciążliwością. W przypadku państwowych placówek zdarza się tak, że w najbardziej obleganych lokalizacjach taki okres może trwać nawet kilka miesięcy, tymczasem w niepaństwowym ośrodku często praktycznie możemy zamieszkać w nim od zaraz.

Mniej formalności

Z przedstawionym wyżej punktem bezpośrednio łączą się procedury, przez które trzeba przebrnąć, aby znaleźć swoje miejsce w niepaństwowej placówce. Ta biurokracja w przypadku DPS-ów jest znacznie większa, co wydłuża czas, ale też sprawia, że konieczne jest uzyskanie kolejnych dokumentów, wniosków, które należy złożyć, a następnie muszą one zostać zaakceptowane. Liczba tych formalności w przypadku ośrodków niepaństwowych jest znacznie mniejsza i to sami właściciele decydują o ostatecznym kształcie tej listy.

Więcej udogodnień w prywatnym domu opieki seniora

Bardzo istotną zaletą wielu placówek jest szersza oferta przygotowana dla podopiecznych pod względem dostępnych zabiegów, ale także spędzania wolnego czasu w ośrodku czy dodatkowego wyżywienia. Z reguły w prywatnych domach spokojnej starości można liczyć na większą personalizację usług i zwiększenie standardów, o który dbają właściciele takich placówek, co przekłada się też na prestiż ich ośrodka.

Przykładowe atrakcje

W miejscach przygotowanych dla seniorów dba się zarówno o ciało, jak i o ducha osoby starszej. Do pierwszego zakresu udogodnień zalicza się opieka medyczna, pielęgniarska czy zajęcia rehabilitacyjne, a także wyżywienie, które powinno być dostosowane do stanu zdrowia każdego podopiecznego. Z drugiej strony senior w prywatnym domu spokojnej starości może liczyć chociażby na korzystanie z takich atrakcji, jak korzystanie z biblioteki, zajęć teatralnych czy plastycznych oraz wielu innych możliwości, których często nie ma w DPS-ach, a także we własnym domu.