Kontakt

ul. Żurawia 1
05-402 Otwock
woj. mazowieckie

tel. (+48) 22 718 17 00

domnadswidrem@domnadswidrem.pl

Jednoosobowa działalność gospodarcza
„Top-Dom Sławomir Nowicki” NIP: 521-157-74-66 wpisana do CEiDG.


Ośrodek prowadzony jest w oparciu o Decyzje Wojewody Mazowieckiego nr WPS.II.MŚ z dnia 04.08.2005 o wpisie do Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej pod poz. nr 1.

Jak dojechać?