Psychozabawa dla seniorów, pt. „Czy jestem tolerancyjny?” nie tylko odzwierciedla obecną dyskusję społeczną.

Dla pensjonariuszy domu opieki jest to codzienne zderzenie się z osobami mniej lub bardziej chorymi i niedołężnymi. Nasi Seniorzy zastanawiali się co zrobić, żeby rozwinąć w sobie postawę tolerancji i dzielili się w grupie swoimi spostrzeżeniami. Starość też wymaga tolerancji i cierpliwości, nie tylko od opiekunów i pracowników domów opieki, domów spokojnej starości i ośrodków opiekuńczych, ale od samych zainteresowanych taką opieką czyli osób starszych i niesprawnych.