Szczególnym rodzajem działalności opiekuńczej nad osobami, których życiu zagraża choroba, jest opieka paliatywna. Wymaga ona szczególnego podejścia zarówno pod względem pielęgnacji chorego, jak i wsparcia psychicznego, nie dla niego, ale także dla jego najbliższych. Dotyczy ona bardzo często pacjentów zmagających się z nowotworami oraz innymi ciężkimi, przewlekłymi schorzeniami.

Na czym polega opieka paliatywna?

Podczas wprowadzania opieki paliatywnej wykonywany jest plan leczenia i pielęgnacji na podstawie wywiadu, stanu chorego i przewidywań dotyczących postępów choroby. Są one konsultowane z lekarzami, ale także z samą objętą nią osobą i jej rodziną, którzy decydują o swoich życzeniach związanych z bardzo trudnym czasem ich czekającym. Na taką pomoc senior jej potrzebujący w zależności od własnych możliwości, potrzeb i swojego stanu zdrowia może liczyć w zakresie ambulatoryjnym, w trakcie pobytu domowego, ale także w wyznaczonej i przygotowanej do tego placówce stacjonarnej, czyli także domu opieki.

Wsparcie psychiczne

Do istotnej pomocy w ramach opieki paliatywnej należą działania dotyczące wsparcia psychologicznego, które obejmują zarówno samego chorego, jak i jego najbliższych. Dotyczy to również informowania o zmianach, które następują w sytuacji zdrowotnej i koniecznych dalszych działaniach oraz zmianach w planach prowadzonej pielęgnacji. Dlatego też w zespole, który udziela pomocy osobie objętej taką formą leczenia, znajduje się często psychiatra lub psycholog.

Najważniejsze zadania w ramach opieki paliatywnej

Wykonywane działania różnią się w zależności od rodzaju, a także stopnia zaawansowania choroby, z którą zmaga się senior objęty opieką paliatywną. Do podstawowych kwestii należy zapobieganie, a także radzenie sobie ze skutkami odleżyn, gdy takie nastąpią, co jest stosunkowo częstym problemem w przypadku osób, które przez cały dzień przebywają w pozycji leżącej. Ważna jest przy tym również dbałość o ich higienę, a także redukowanie bólu, który może występować u chorych związku z ich stanem zdrowia.