Chorobą, która jest charakterystyczna dla podeszłego wieku i ze względu na rosnący odsetek seniorów w społeczeństwie dotyka coraz większą liczbę osób, jest demencja starcza. To schorzenie, którego zmiany dotykają mózg i upośledzają jego podstawowe funkcje oraz mogą prowadzić do problemów z codziennym i samodzielnym funkcjonowaniem.

Objawy demencji starczej

Możliwych symptomów świadczących o pojawieniu się tego schorzenia może być kilka, a do najczęściej wymienianych w literaturze medycznej wymienić można przede wszystkim problemy z pamięcią, ale także kłopoty z porozumiewaniem się. W związku z tą chorobą pojawić się mogą również trudności z liczeniem, a także inne zaburzenia emocjonalne, które w tym momencie wydają się nieodwracalne w skutkach, można jedynie łagodzić ich objawy poprzez wprowadzone leczenie oraz odpowiedni styl życia.

Etapy demencji starczej

Zwykle wyróżnia się w tej chorobie trzy etapie jej rozwoju. W trakcie pierwszego z nich symptomy mogą być trudne do wykrycia i ich rozwój może trwać stopniowo przez dłuższy czas. Pierwszymi objawami z reguły są początkowo niewielkie kłopoty z pamięcią, ale mogą się również pojawiać zaburzenia mowy. Są to wówczas początkowe oznaki, które nie mają jeszcze charakteru bardzo rozległych zmian.

Znacznie bardziej widoczne zaczynają one być w drugim etapie demencji starczej, w trakcie której można zaobserwować pogłębiające się problemy z pamięcią, wpływające na zapamiętywanie wydarzeń z nieodległej przeszłości. Poza tym, mogą się pojawić również znacznie większe problemy z mową, a także chociażby zaburzenia równowagi.

Gdy dojdzie do trzeciego stadium, konieczne jest objęcie stałą opieką osoby starszej, która wówczas potrzebuje specjalistycznej opieki. Najczęściej taki senior nie rozpoznaje już nawet najbliższych mu dotychczas osób, a zdolność mówienia jest poważnie zaburzona. Mogą również pojawiać się urojenia.

Możliwości łagodzenia objawów

Do wyciszania symptomów demencji starczej oprócz leczenia farmakologicznego, można także wprowadzić kilka zasad obejmujących styl życia. Wpływa na to chociażby wysypianie się, zbilansowana dieta, a także aktywność fizyczna czy pobudzanie mózgu do działania poprzez czytanie książek czy rozwiązywanie krzyżówek.